Now showing items 1-1 of 1

  • Bakke, Elin (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    I masteroppgaven har jeg valgt å se nærmere på karriereveiledning i ungdomsskolen. Hensikten har vært å få innblikk i hvordan rådgiveren arbeider med identitet i karriereveiledningen. Min teoretiske ramme har vært ...