Now showing items 1-1 of 1

  • Bahramivand, Galavij (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
    PROBLEMOMRÅDER Selektiv mutisme er en relativt sjelden tilstand hvor barn kan snakke normalt, men unngår konsekvent å snakke i en eller flere spesifikke situasjoner eller med noen bestemte personer (Ørbeck, 2008). På ...