Now showing items 1-1 of 1

  • Aasland, Gunvor (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Temaet for denne oppgaven er lesing som en grunnleggende ferdighet for å forstå ulike fagtekster på ungdomsskolenivå. Ettersom gjentatte undersøkelser på nasjonalt og internasjonalt nivå viser at prestasjonsgapet mellom ...