Now showing items 1-1 of 1

  • Aas, Thomas Sverre Hoelstad (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2018)
    Bakgrunnen for oppgaven og forskningsspørsmål: Vi har i denne oppgaven undersøkt kunnskapsdelingsprosesser mellom ansatte på tvers av geografiske grenser i en non-profit distribuert organisasjon som preges av en best ...