Now showing items 1-1 of 1

  • Aarum, Ragna Synnøve Gretesdatter (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Problemstilling/tema: I denne masteroppgaven ser jeg nærmere på hvordan ungdom iscenesetter og konstruerer identitet og utvikler digital-literacy gjennom bruk av Web 2.0. Videre tar jeg for meg hvordan skolen kan nyttegjøre ...