Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:09:45Z
dc.date.available2013-03-12T11:09:45Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-11-23en_US
dc.identifier.citationSvendal, Sigrid Øvreås. Amerikansk påvirkning på norsk scene- og populærdans i perioden 1945 - 1975. Hovedoppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/23592
dc.description.abstractOppgaven tar for seg amerikansk påvirkning på norsk scene- og populærdans i etterkrigstiden. Hovedproblemstilling var følgende: Hvordan og i hvor stor grad ble norsk dans influert av amerikanske dansetradisjoner? For å svare på dette, stilte jeg fire underspørsmål. Det første spørsmålet var: Hvordan foregikk kulturoverføringen til scene- og populærdansen? Her har jeg gått gjennom de ulike kanalene som påvirkningen kom gjennom. Jeg har funnet ut at påvirkningen var ulik i den trettiårsperioden som oppgaven behandler, og jeg har derfor delt perioden inn i to faser. Den første fasen fra 1945 til 1960 var impulsene i stor grad indirekte, mens de i den andre fasen fra 1960 til 1975 var direkte. Påvirkningen fikk større betydningen og konsekvensene ble større i den siste perioden. Det andre spørsmålet jeg stilte var: I hvilken grad påvirket de amerikanske danseimpulsene et egenartet norsk danseuttrykk? For å svare på dette har jeg sett på hvordan norsk dans utviklet seg i denne perioden, samtidig som jeg har analysert konsekvensene av de amerikanske danseimpulsene. Konklusjonen var at de amerikanske impulsene til dels virket hemmende for utviklingen av et egenartet norsk danseuttrykk, men at dette også hang sammen med dansens generelle rammebetingelser i Norge i perioden. Faktorer som manglende økonomisk støtte, lite kulturinteresse og begrenset publikumsgrunnlag er også viktige i denne utviklingen. Spesielt kan man fremheve den manglende offentlige satsningen på norsk dans. Det tredje spørsmålet jeg stilte var: Foregikk kulturoverføringen bevisst og var den ønsket? Her har jeg både sett på avsender og mottager. Kulturimpulsene i denne perioden fra 1945 til 1975 må også sees i lys av den kalde krigen, og amerikanske myndigheters ønske om å påvirke andre land og kulturer. Fra avsenders side var kulturpåvirkningen som regel både ønsket og bevisst. Når det gjelder mottager, er det ikke like enkelt. Jeg har diskutert hvor bevisst en mottager kan være, og problematisert denne prosessen. De amerikanske danseimpulsene ble veldig ofte bevisst oppsøkt, spesielt i den andre fasen fra 1960 til 1975. Danseimpulsene var nesten alltid var ønsket, og mottagerne var i stor grad bevisst de amerikanske impulsene. Amerikanske kulturpåvirkning blir ofte kalt amerikanisering. Begrepet amerikanisering kan forståes på mange ulike måter, men ofte henviser begrepet til populærkultur. Det var derfor interessant å se hvorvidt de amerikanske danseimpulsene representerte en populærkultur. Analysen av de amerikanske danseimpulsene har vist at påvirkning representerte både populærkultur og høykultur. Avslutningsvis i oppgaven drøfter jeg om påvirkningen kan kalles amerikanisering, og kommer til den konklusjon at ut fra den forståelsen som jeg legger til grunn for begrepet, er amerikanisering et misvisende begrep. Begrepet sier lite om gjensidig kulturpåvirkning, om omforming av kulturimpulsene og om at kulturimpulsene i denne sammenheng i stor grad var høykulturelle. Jeg mener derfor at kulturpåvirkningen heller bør defineres som kulturmøter eller kulturutveksling.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleAmerikansk påvirkning på norsk scene- og populærdans i perioden 1945 - 1975en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-04-27en_US
dc.creator.authorSvendal, Sigrid Øvreåsen_US
dc.subject.nsiVDP::070en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Svendal, Sigrid Øvreås&rft.title=Amerikansk påvirkning på norsk scene- og populærdans i perioden 1945 - 1975&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-14821en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo49009en_US
dc.contributor.supervisorEven Langeen_US
dc.identifier.bibsys070559759en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata