Now showing items 1878-1879 of 1879

  • Sousa, Filipa De; Rasmussen, Ingvill; Pierroux, Palmyre (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
    Videogames are included among the wide array of digital resources available to teachers to foster student engagement and teach domain-specific content. In this study, we analyze how two teachers in two countries used the ...
  • Dahl, Kjell Bjarne (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    1 Sammendrag Tema for oppgaven er hvordan teoritrøtte ungdommer, som under videregående opplæring er på praksisbrev, opplever utviklingen av læringsidentitet i klasserommet og i verkstedet. Mine informanter er åtte gutter ...