Now showing items 1-1 of 1

  • Yggeseth, Marianne (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Kulturell kompetanse er nødvendig i et samfunn hvor kulturell kompleksitet stadig øker. Oppgaven har til hensikt å besvare følgende problemstilling: Hva menes med kulturell kompetanse i styringsdokumenter for samfunnsfagene ...