Now showing items 1-1 of 1

  • Waldeland, Sølvi Jacobsen (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Tittelen på studien er «Skoler i rødt, gult og grønt. Om PULS og ansvarsformer i skolen.» Hovedproblem-stillingen for studien er å beskrive og drøfte hvilke ansvarsformer som kommer til uttrykk i skoleeiers og skoleleders ...