Now showing items 1-1 of 1

  • Halvorsen, Nina; Waaler, Vidar (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Problemstilling Dette er en litteraturstudie som tar for seg bruk av konkreter i matematikkundervisningen. Problemstillingen er: Hva sier forskningslitteratur om bruk av konkreter i matematikkundervisningen? Datamaterialet ...