Now showing items 1-1 of 1

  • Ueland, Ingunn (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Sammendrag Problemstilling Oppgavens problemstilling er: Hvordan kan læreren avdekke ensomhet, og tilrettelegge for at ensomme elever får gode relasjoner? Teori I teoridelen presenteres tilknyttingsteori. Begrepet ensomhet ...