Now showing items 1-1 of 1

  • Uberg, Torild (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
    SAMMENDRAG Oppgavens tittel: Individuelle opplæringsplaner En studie av skolens arbeid med IOP Bakgrunn Alle elever har rett til tilpasset opplæring. Noen elever har behov for spesialpedagogisk oppfølging i tillegg, og de ...