Now showing items 1-1 of 1

  • Tandberg, Simen (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2016)
    Vår studie undersøker hvordan elever skaper og ytrer meninger i skriftlig drøfting i samfunnsfag. Problemstillingen for oppgaven er derfor: Hvordan uttrykker elever meninger gjennom skriftlig drøfting i samfunnsfag? Formålet ...