Now showing items 1-1 of 1

  • Tamper, Ingvild Helen (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Bakgrunn og formål I læreryrket stilles det svært høye krav til stemmebruk, og forskning viser at lærere er blant de yrkesgruppene som er mest utsatt for utvikling av stemmevansker. Min erfaringsbakgrunn som lærer og den ...