Now showing items 1-1 of 1

  • Sagen, Vigdis (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Problemstilling: Hvordan opplever tunghørte elever i ungdomsskolen sin skolehverdag? Formål og bakgrunn for undersøkelsen: Temaet for undersøkelsen er tunghørte elever i ungdomsskolen og deres opplevelse av skolehverdagen. ...