Now showing items 1-1 of 1

  • Sadorge, Christopher (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Samandrag Problemområde Tema for denne masteroppgåva er korleis universell utforming av IKT blir operasjonalisert gjennom standardar. Universell utforming er ein designstrategi som handlar om å inkludere flest mogleg i ...