Now showing items 1-1 of 1

  • Ramselien, Stine (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    Denne studien undersøker videregåendeelevers opplevelse av egen læring i møte med skriverammer som skal støtte arbeidet med å produsere norskfaglige analysetekster. Skriverammer er en type formstøtte i skriveundervisningen, ...