Now showing items 1-1 of 1

  • Ramberg, Lin Elisabet Sandhaug (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2016)
    TALIS-rapportene fra 2008 og 2013 (NIFU , 2014) viser at norske rektorer har blitt bedre til å gi lærerne tilbakemeldinger, men at disse fortsatt er overveiende av administrativ karakter. Samtidig viser tidligere studier ...