Now showing items 1-1 of 1

  • Rabang, Wilkinley Acosta (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Denne oppgaven har som formål å se mestringsopplevelse hos arbeidstakere med lettere grad av utviklingshemming i vernede bedrifter, slik som en Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)-bedrift. Med dette formålet har jeg en ...