Now showing items 1-1 of 1

  • Ohm, Ida Elisabeth (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2014)
    Sammendrag Bakgrunn og formål Både nasjonalt og internasjonalt er det enighet om verdien av tidlig intervensjon, i forhold til barn med språkvansker. Slike vansker sees ofte tidlig i form av samspillsferdigheter og passivitet. ...