Now showing items 1-3 of 3

  • Weyergang, Cecilie; Magnusson, Camilla G. (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
    PISA-undersøkelsen måler om 15-åringer har lesekompetansen som trengs for å delta i vårt tekstbaserte samfunn. I dette kapitlet gjør vi rede for hvordan lesekompetanse måles i PISA, og hva som er nytt i rammeverket for ...
  • Magnusson, Camilla G.; Frønes, Tove Stjern (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
    I dette kapitlet redegjør vi for begrepene metakognisjon og strategier og forklarer hvordan strategier er definert og måles i PISA-undersøkelsen. Vi presenterer norske elevers svar på spørsmål om strategier – og ser ...
  • Frønes, Tove Stjern; Jensen, Fredrik; Kjærnsli, Marit; Roe, Astrid; Weyergang, Cecilie; Magnusson, Camilla G.; Ryen, Jostein Andresen; Björnsson, Julius Kristjan; Pettersen, Andreas; Bakken, Jonas (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
    Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA presenterer forskning basert på PISA-undersøkelsen 2018. Hovedresultatene fra undersøkelsen ble presentert i en kortrapport i desember 2019, og denne antologien ...