Now showing items 1-1 of 1

  • Kaafjord, Eirik (Master thesis / Masteroppgave, 2019)
    I fysikk er matematikken sentral, både i innhold og teknisk utførelse. Elever som velger kurset Fysikk 2 i videregående skole, er helt avhengig av matematisk kompetanse for å mestre faget. Å beherske algebra, likninger og ...