Now showing items 1-1 of 1

  • Jagels, Mari (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Denne masteroppgaven handler om Pedagogisk psykologisk tjeneste i møte med minoritetsspråklige elever i Osloskolen. Oppgaven ønsker å ta for seg hvordan PP-rådgivere opplever utredningen av denne elevgruppen, og hva de ...