Now showing items 1-1 of 1

  • Debes, Ida Kristine Foss; Jacobsen, Marit (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Tema for studien er barnesamtalen i barnevernet og barns fortellinger om omsorgssvikt. Målet var å få forståelse av barns fortellinger om omsorgssvikt. Problemstillingen var: Hva forteller barn i barnevernet om omsorgssvikt? ...