Now showing items 1-1 of 1

  • Jacobsen, Kristine Drangsholt (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Bakgrunn og formål: I praksisperioden under dette masterprogrammet fikk jeg mulighet til å delta på mengder av forskjellige møter rundt elever med ulike typer vansker. Foreldre, lærere og andre profesjonelle deltok i ...