Now showing items 1-1 of 1

  • Haddal, Kari (Master thesis / Hovedoppgave, 2004)
    Tittel på hovedoppgaven: Språk og lesing. Fonologisk og morfologisk stimulering i 2.klasse Bakgrunn og formål Det har i de senere år vært satt fokus på barn og voksnes leseferdigheter på bakgrunn av stadig økende krav ...