Now showing items 1-1 of 1

  • Haaland, Kari Anne (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Undersøkelsen tar opp hvordan ulike motivasjonsrelaterte faktorer virker inn på ulike elevers prestasjon og motivasjon under tre ulike situasjonelle betingelser; mestringsmål, prestasjontilnærmingsmål og prestasjonunngåelsesmål. ...