Now showing items 1-1 of 1

  • Haagensen, Petter (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    Kvantitativ måling og kvalitativ fortolkning av selvregulert læring Norske politikere viser ofte til OECDs PISA-undersøkelser når de skal si noe om tilstanden i norsk skole. Skoleledere må i økende grad forholde seg til ...