Now showing items 1-1 of 1

  • Gamst-Nergård, Eirin (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    Teoretisk bakgrunn Det er gjennomført flere forskningsstudier av barns strategibruk i matematikk, spesielt innenfor regneartene addisjon og subtraksjon. Studier av barns strategibruk har vist at strategiene elevene anvender ...