Now showing items 1-1 of 1

  • Faksvaag, Kristine; Nordby, Hildegunn (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Problemområde og problemstilling Den foreliggende teksten omhandler temaet ungdom med angstbastert skolevegring, og tar sikte på å finne virkningsfulle tiltak i den forbindelse. Oppgaven består av både en teoretisk og en ...