Now showing items 1-1 of 1

  • Eggen, Jorun Holth (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Debatten om vold i skolen foregår med varierende styrke i massemedia og samfunnet for øvrig. Vi stifter stadig bekjentskap med nasjonale og internasjonale tilfeller av ulike former for vold mot lærere. Formålet med denne ...