Now showing items 1-1 of 1

  • Egeland, Charlotte (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Bakgrunn Denne oppgaven er en del av pilotprosjektet ”Uro i skolen” som er ledet av professor Liv Duesund. Oppgaven er en kasusstudie av et barn i en barnehage og fokuserer på hvordan man kan se urolig adferd i lys av ...