Now showing items 1-1 of 1

  • Dahl, Anne-Marte Fauskanger (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Problemstilling: Livskvalitet hos foreldre til barn med autismespekterforstyrrelse (ASF) har fått lite forskningsmessig oppmerksomhet. Det finnes et mangfold av forskning på livskvalitet innen ulike fagområder. I ...