Now showing items 1-1 of 1

  • Carling, Ingunn Schumacher (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Oppgaven er teoretisk, basert på tekstanalyse. Problemstillingen er som følger: -Hvordan kan systemendring tolkes, og hvilke utfordringer innebærer det for pedagogisk systemarbeid? Besvarelsen er delt i to, ettersom ...