Now showing items 1-1 of 1

  • Baalsrud, Anne Kristin; Keller, Grethe S.; Aandalen, Elisabeth (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    1. Problemstilling: Hvordan beskriver og forstår skoleledere læring gjennom deltakelse i ulike læringsfellesskap? Teoribakgrunn: Læring: Dysthe (2001) Læring i organisasjoner: C. Wadel (2002) Ledelse i et relasjonelt ...