Now showing items 1-1 of 1

  • Aase, Henriette (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
    SAMMENDRAG Formålet og bakgrunn Formålet med oppgaven var å bidra til økt bevissthet rundt og forståelse av barn fra risikofamilier, blant pedagogisk personalet i barnehage og skole. Formålet var også å skape gjenkjennelse ...