Now showing items 1-1 of 1

  • Aasbø, Siv (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Tiden da skriving i norskfaget bare var å skrive individuelle tekster for hånd i et stille rom uten adgang til andre kilder enn sitt eget hode, er definitivt over. Det aktualiserer kildetematikk sett sammen med norskfaget. ...