Now showing items 1-1 of 1

  • Aarsæther, Eirik (Master thesis / Masteroppgave, 2015)
    Målet med denne oppgaven har vært å studere Hvordan flerspråklige elever bruker nettbrett til samskriving av en fagtekst . Temaet er omfattende, og i oppgaven har jeg valgt å belyse det ut fra følgende forskningsspørsmål: ...