Now showing items 1-1 of 1

  • Aarbø, Christer Stewart (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Denne masteroppgåva er ein kvalitativ studie som er relatert til hovudområdet samansette tekstar i den nye fagplanen i norsk for læreplanen Kunnskapsløftet. Eg argumenterer for at denne nye fagplanen opnar opp for at ein ...