Now showing items 1-1 of 1

  • Aagenæs, Ingunn Hauan (Master thesis / Group thesis / Masteroppgave / Gruppeoppgave, 2016)
    TALIS -rapportene fra 2008 og 2013 (NIFU , 2014) viser at norske rektorer har blitt bedre til å gi lærerne tilbakemeldinger, men at disse fortsatt er overveiende av administrativ karakter. Vårt forskningsprosjekt er en ...