Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:09:13Z
dc.date.available2013-03-12T11:09:13Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-06-19en_US
dc.identifier.citationNordlie, Erlend. Trøndelagsovner . Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/23221
dc.description.abstractDe såkalte trøndelagsovnene tilhører ’første generasjon’ jernutvinningsteknologi i Norge, og var i bruk i Midt-Norge i eldre jernalder. De skiller seg fra jernutvinningsteknologier som ble brukt andre steder i landet i samme periode, og fra senere teknologi. Dette gjelder både formen på de enkelte ovnene og den romlige organiseringen av jernutvinningsplassene de inngår i, og man må dermed anta at også fremgangsmåten ved bruken av dem hadde egne særtrekk. Hovedproblemstillingen i dette arbeidet er å vise hvilket bilde det arkeologiske materialet gir av den tidligste jernutvinningsteknologien i Midt-Norge. Hva vet vi om hvordan trøndelagsovnene virket, og hva vet vi ikke? Hvilke grunnlag bygger arkeologiske tolkninger av denne teknologien på? For å få en slik oversikt vil jeg gi en beskrivelse av teknologien som en rekke vesensforskjellige elementer som i en bestemt sammensetning utgjør en helhet. Denne framgangsmåten bygger på Pierre Lemonniers (1992) metode for å analysere teknologier som komplekse kulturelle fenomener. Lemonnier (1992:5-6) definerer i den sammenheng teknologi som et samspill mellom råstoffer, energi, gjenstander, handling og kunnskap. En gjennomgang av de teknologiske elementene viser at to hovedproblemer vanskeliggjør forståelsen av jernutvinningsteknologien trøndelagsovnene representerer. For det første er redskapene i teknologien ikke fullstendig bevarte, i og med at ovnene kun finnes som fragmenter i det arkeologiske materialet. For det andre er den opprinnelige kunnskapen om fremgangsmåten ikke overlevert, det er ingen påviselig kontinuitet mellom denne teknologien og prosesser som er dokumentert som levende tradisjoner.nor
dc.description.abstractEarly iron age furnaces for direct reduction of iron in Trøndelag are comparatively well preserved, but poorly understood. This thesis shows that two main problems prevent better archaeological understanding of these furnaces, firstly our inability to reconstruct the shape and size of the shaft of the furnace, secondly the complete lack of transmission of vital non-material elements of the technology, i.e. knowledge of how it was operated.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleTrøndelagsovner : arkeologisk forståelse av jernutvinningsteknologi fra eldre jernalder i Midt-Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-12-17en_US
dc.creator.authorNordlie, Erlenden_US
dc.subject.nsiVDP::090en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Nordlie, Erlend&rft.title=Trøndelagsovner &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-23335en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo92933en_US
dc.contributor.supervisorIngrid Fuglestvedt og Almut Schülkeen_US
dc.identifier.bibsys094050988en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/23221/1/Masteroktober%5B1%5D.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata