Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:06:42Z
dc.date.available2013-03-12T11:06:42Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-06-13en_US
dc.identifier.citationThorkildsen, Solveig Charlotte. Sjøen bakenfor Raet. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/23198
dc.description.abstractMålet med denne undersøkelsen har vært å se hvordan mennesker har handlet og brukt Vansjøområdet i Østfold over tid i steinalder. Landhevingen etter siste istid førte til at landskapsbildet i undersøkelsesområdet gjennomgikk store endringer i mesolitikum og neolitikum. Frem til rundt mellomneolitikum var Vansjø en havbukt som strakk seg innover landet i Østfold. En kombinasjon av landheving og en avsatt morenerygg, Raet, resulterte i at Vansjø ble avskåret fra havet rundt MNB. Tidligere forskning har i stor grad hatt fokus på Raet og de ytre områdene av undersøkelsesområdet, mens områdene bakenfor Raet i stor grad har blitt utelatt. Årsaken til dette er de gode forutsetningene for et tidlig jordbruk i neolitikum. Det har også vært hevdet at Vansjø ble forlatt da vannet ble ferskt. I oppgaven har jeg derfor gått nærmere inn på dette området i perioder før og etter Vansjø oppstår, for å se hvordan deponeringskategorier og det arkeologiske materialets distribusjonsmønster kan lede til en forståelse av menneskelig aktivitet og sosiale relasjoner. Jeg har kunnet skille ut tre geografiske områder i innenfor Vansjølandskapet. Disse tre områdene har på flere måter gjennomgått ulike forløp, både kulturelle og landskapsmessige. Min undersøkelse har vist at menneskene har tatt i bruk og handlet i både ytre og indre deler av undersøkelsesområdet gjennom hele undersøkelsesperioden. Områdene bakenfor Raet forlates på ingen måte i neolitikum, men bør sees i relasjon til hva som skjer langs kyst og Ra.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSjøen bakenfor Raet : en undersøkelse av et steinalderlandskap i Vansjøområdet, Østfolden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2009-04-03en_US
dc.creator.authorThorkildsen, Solveig Charlotteen_US
dc.subject.nsiVDP::090en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Thorkildsen, Solveig Charlotte&rft.title=Sjøen bakenfor Raet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-20023en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo79351en_US
dc.contributor.supervisorChristopher Prescotten_US
dc.identifier.bibsys09192149xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/23198/1/Masteroppgaven.pdfxriktig.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata