Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:07:27Z
dc.date.available2013-03-12T11:07:27Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-06-24en_US
dc.identifier.citationMidtgard, Erling. Monumenter er kommunikasjonsmeddelelser. Masteroppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/23183
dc.description.abstractHvordan forklarer vi monumenter som røyser, hauger og steinsetninger teoretisk i arkeologien? Skal de forstås religiøst som uttrykk for en overgang til et liv etter døden, som politiske eller symbolske grensemarkører, som uttrykk for den avdødes eller familiens status eller som politiske maktsymboler. Hvordan forholder det seg når det har blitt bygd ulike typer monumenter på samme gravfelt over hundrevis av år? Denne oppgaven avviser ikke tradisjonelle, religiøse eller politiske fortolkninger av monumenter, de ulike monumentene kan ha hatt slike semantikker i ulike historiske og forhistoriske perioder. Det blir likevel hevdet at dersom man virkelig skal forstå kontinuiteten i monumentkonstruksjon på et komplekst gravfelt, må monumentene først og fremst forstås som kommunikasjonsmeddelelser. Monument blir forstått som et eget kommunikasjonsmedium, som har særegne egenskaper og formidler kommunikasjon på en særegen måte. Den teoretiske bakgrunnen, kommunikasjonsbegrepet og mediebegrepet, er inspirert av og forankret i Niklas Luhmanns systemteori. Denne teorien har blitt applisert på gravfeltet Hunn i Østfold. På Hunnfeltet har det blitt bygd monumenter fra Bronsealder til Vikingtid. I den overnevnte teorien skal bygging av et monument forstås som en kommunikasjonsmeddelelse i monumentmediet. Ved en slik meddelelse må det foretas tre meningsmessige seleksjoner; når monumentet skal bygges (tid), hvor det skal ligge (rom) og hvilken kategori det skal tilhøre (semantikk). Forståelsen av kontinuitet og endring blir formulert med utgangspunkt i disse kategoriene, og alle de registrerte monumentene på Hunn som har latt seg datere tilstrekkelig nøyaktig (med lavere usikkerhet enn +/- 300 år) blir analysert i forhold til meddelelsesseleksjonene tid, rom og semantikk. Disse har blitt organisert og kartlagt ved hjelp av databaser og GIS, noe som har vært utgangspunkt for en rekke kart fra de ulike periodene. Til sammen viser disse historisk endring og kontinuitet i romlige og semantiske mønstre når det gjelder monumentkonstruksjonen på Hunnfeltet. Ved å forstå monumentene på Hunnfelt som kommunikasjonsmeddelelser og analysere tidligere litteratur og fortolkninger opp mot dette perspektivet, avdekkes det både nye mønstre av historisk-substansiell art. Ved å gå inn i empirien blir også hypotesen om at monumenter er kommunikasjonsmeddelelser sannsynliggjort. Det er blant annet funnet en sekundærgrav fra merovingertid i en bronsealderhaug, noe jeg mener styrker hypotesen om en kommunikativ kontinuitet. Viktigst er likevel de teoretiske konsekvensene der teorien muliggjør sammenligning av monumenter fra samme felt innenfor samme teoretiske perspektiv, og der monumentmediets egenart blir satt i sentrum. Hvordan monumentene formidler systematisk forskjellig fra andre medier, blir forstått som viktigere enn aktørenes intensjoner eller noe eventuelt opprinnelig meningsinnhold.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleMonumenter er kommunikasjonsmeddelelser : en kommunikasjonsteoretisk analyse av monumentene på Hunnfeltet med utgangspunkt i Niklas Luhmann systemteorien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-06-12en_US
dc.creator.authorMidtgard, Erlingen_US
dc.subject.nsiVDP::090en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Midtgard, Erling&rft.title=Monumenter er kommunikasjonsmeddelelser&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-17709en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo62928en_US
dc.contributor.supervisorSheila Coulsonen_US
dc.identifier.bibsys080915701en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/23183/1/masteroppgave_erling_m.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata