Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:09:06Z
dc.date.available2013-03-12T11:09:06Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-05-03en_US
dc.identifier.citationDypvik, Astrid Sverresdotter. Ein posisjon bortanfor. Masteroppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/23170
dc.description.abstractOppgåva tek for seg den tyske debatten om oppretting av eit Zentrum gegen Vertreibungen frå 2002-2005 og organisasjonen BdVs rolle ut frå spørsmålet om organisasjonen har brote med fortida si. Frå opprettinga av stiftinga Zentrum gegenVertreibungen, ei stifting som hadde som mål å få statleg støtte til oppretting av eit museum som skulle tematisera fordrivinga av tyskarane frå Austeuropa i åra etter 1945, har emnet vore eit stridstema i den tyske ålmenta. Debatten knyter at til den tyske erindringskulturen og oppgjeret med den nasjonalsosialistiske fortida. Denne oppgåva analyserer diskursbruk om tyske offer og om protestane frå nabolanda i diskusjonen om Zentrum gegen Vertreibungen. Målet var å vurdera om den måten dei tyske ofra blir omtala på i debatten, er eit uttrykk for at ein integrasjonistisk diskurs om fortida, ein diskurs som er knytt til ein overordna offerkategori som har utgangspunkt først og fremst i den eksistensielle grunnerfaringa som ligg i det å vera offer, eller om fordrivinga no blir kontekstualisert på ein ny og annleis måte, og at debatten heller kan forståast i tråd med at ein er inne i ein ny fase for bearbeiding av fortida. Debatten slik han føregjekk gav tydeleg uttrykk for ein posisjonsforskyving i Tyskland som har plassert organisasjonen BdV nærare sentrum innanfor den tyske erindringskulturen. Samstundes kontekstualiserer fleire av debattantane fordrivinga på ein ny og annleis måte, som ikkje er i tråd med ein integrasjonistisk diskurs. Dermed stadfestar ikkje diskusjonen at ein integrasjonistisk diskurs har fått ein renessanse. Oppgåva vurderer også organisasjonen BdVs rolle i perioden ut frå spørsmålet i kva grad organisasjonen har brote med fortida si, og konkluderer med at organisasjonens meisterforteljingar om fortida ikkje inneheld nye aspekt i høve til tidlegare, og at organisasjonen har same funksjon overfor nabolanda Polen og Tsjekkia som tidlegare, nemleg som ei negativ kraft.nor
dc.language.isonnoen_US
dc.titleEin posisjon bortanfor : Bund der Vertriebenen og diskusjonen om opprettinga av Zentrum gegen Vertreibungen 2002–2005en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-10-11en_US
dc.creator.authorDypvik, Astrid Sverresdotteren_US
dc.subject.nsiVDP::090en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Dypvik, Astrid Sverresdotter&rft.title=Ein posisjon bortanfor&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-16386en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo58437en_US
dc.contributor.supervisorEinhart Lorenzen_US
dc.identifier.bibsys071445684en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/23170/1/Ein_posisjon_bortanfor.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata