Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:09:03Z
dc.date.available2013-03-12T11:09:03Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-01-11en_US
dc.identifier.citationRygh, Bjørn Håkon Eketuft. Den siste reisen. Hovedoppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/23135
dc.description.abstractDen siste reisen - De sørøstnorske våpengravene som kilde til kunnskap om spesialisten i eldre jernalder Våpengravsmaterialet fra EJA viser store variasjoner i mengde i de to periodene ERT, YRT og inn i den tidligste delen av FVT. Gravene tolkes i denne avhandlingen på et nivå der de representerer en politisk elite som markerer sin sosiale posisjon gjennom nedleggelser i våpengravene og ritualer i samfunnet, i en periode der de vil befeste sin maktposisjon. Når de politiske forholdene er i endring og enkelte grupper i samfunnet kjemper for å legitimere sin posisjon i samfunnet, speiles dette i at det anlegges et stort antall våpengraver. Når det så i en påfølgende periode skjer en dramatisk nedgang i antall graver, viser dette at maktforholdene er konsolidert, og den kjempende politiske eliten har befestet sin posisjon. I tilsvarende studier av våpengravsmaterialet fra Danmark, har vist liknende variasjoner i antall graver mellom forskjellige perioder i RT. I Danmark er det en økning i antall graver mellom YFRJ og ERT med en påfølgende minkning i YRT. For det norske materialet viser denne tendensen seg litt forskjøvet i tid og oppstår med en økning av antall graver i YRT i forhold til ERT og med synkende antall graver i FVT. To hovedmønstre skiller seg klart ut i den geografiske spredingen av våpengravene fra EJA. Flest våpengraver er datert til perioden C1a og C1b, 150-250 e Kr. Et stort flertall av gravene er lokalisert til Oppland, flatbygdene og ellers innover i dalene i innlandet. Konsentrasjonen har en forbindelse til maktstrukturene som har vært i endring. Endringene ligger i en sentralisering av den politisk makten og vises i strukturer vil bestå langt uten for JA. Den politiske rekkevidden av endringene i EJA strekker seg langt inn i middelalderen. De sørøstnorske våpengravene er uttrykk for en tradisjon med nedleggelser av våpen og romersk import i gravene i en periode der det i andre områder av Skandinavia er andre kulturelle uttrykk. Våpengravstradisjonen blir dermed en parallell til de skandinaviske nedleggelsene av våpen i myr som i likhet med våpengravene har en topp i YRT. De politiske entreprenørene i denne prosessen har vært krigeraktørene som med sin kulturelle kapital har styrket sin posisjon kontra andre grupper i samfunnet. Denne politiske prosessen har hatt basis i et felles ideologisk grunnlag blant krigeraktørene som har vært politiske spesialister.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleDen siste reisen : de sørøstnorske våpengravene som kilde til kunnskap om krigerspesialisten i eldre jernalderen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2007-08-17en_US
dc.creator.authorRygh, Bjørn Håkon Eketuften_US
dc.subject.nsiVDP::090en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Rygh, Bjørn Håkon Eketuft&rft.title=Den siste reisen&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-14954en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo51548en_US
dc.contributor.supervisorChristopher Prescotten_US
dc.identifier.bibsys070713235en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/23135/2/den_siste_reisen_small.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata