Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:07:14Z
dc.date.available2013-03-12T11:07:14Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-12-18en_US
dc.identifier.citationNaumann, Elise. Identitet og samfunn på Kaupang. Masteroppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/23133
dc.description.abstractMed utgangspunkt i ulike former for identitet konstituert gjennom den materielle kulturen diskuteres gravanlegg som finnes i tilknytning til handelsplassen Kaupang i Vestfold. Gravanleggene fordeler seg mellom flere større og mindre gravfelt, og varierer i forhold til gravskikk. I tillegg til mange kremasjonsgraver, som var den vanligste gravskikken i Norge under yngre jernalder (Graham-Campbell 1994:69), finnes det på Kaupang et stort gravfelt der samtlige av de undersøkte gravene var inhumasjonsgraver (Blindheim 1995a:11). Alle undersøkte gravanlegg med gjenstandsmateriale på Kaupang vil inngår i denne analysen. Grunnet en generelt høyere bevaringsgrad av materialet i inhumasjonsgravene samt relativt moderne utgravninger av inhumasjonsfeltet vil dokumentasjonen fra dette feltet stå særlig sentralt i oppgaven. Gjenstandsmaterialet vil bli undersøkt ut i fra et fenomenologisk perspektiv, der de subjektive betydninger tilskrevet gravritualer og gravmaterialet tolkes i forhold til identitet og individualitet. Ut i fra fenomenologiske prinsipper undersøkes materiell kultur i forhold til betydninger som et eller flere subjekter tilskriver den. Sentralt i en slik analyse står det potensielle mangfoldet av betydninger som kan differensiere sterkt fra betydninger forskeren selv tilskriver det materielle studieobjektet, selv der betydningene synes åpenbare på tvers av tid og rom (Taylor 1995, 2001). Mens gjenstandens form, dekorasjon og praktiske funksjon tilskrives et sett betydninger av subjekter som deler en kulturell virkelighetsforståelse, kan de samme aspekter oppfattes på en helt annen måte av subjekter i en annen kulturell kontekst. Betydninger knyttet til en gjenstand vil alltid være metaforiske. Den konkrete, fysiske gjenstanden tilskrives abstrakte egenskaper i form av metaforer (Tilley 1999). Hver enkelt gjenstand som tilskrives betydning har en biografisk historie (Kopytoff 2005), og denne utgjør noen av de metaforiske betydningene (Tilley 1999:76). Med Chris Fowlers definisjoner av ulike typer identitet og individualitet som utgangspunkt, vil denne oppgaven belyse mulige tolkninger av de metaforiske betydninger som har blitt tilskrevet gravritualer og gravmaterialet på Kaupang i yngre jernalder.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleIdentitet og samfunn på Kaupang : en fenomenologisk undersøkelse av gravenes metaforiske betydninger på Kaupang i Vestfold, yngre jernalderen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-11-05en_US
dc.creator.authorNaumann, Eliseen_US
dc.subject.nsiVDP::090en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Naumann, Elise&rft.title=Identitet og samfunn på Kaupang&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-18133en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo50952en_US
dc.contributor.supervisorLotte Hedeageren_US
dc.identifier.bibsys08268183xen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/23133/1/oppgaven_ferdig_naumann.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata