Hide metadata

dc.date.accessioned2013-11-21T12:12:32Z
dc.date.available2013-11-21T12:12:32Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-04-06en_US
dc.identifier.citationFuglevik, Lars Morten. Krigsbytteofringen Illerup A. Hovedoppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/23119
dc.description.abstractKrigsbytteofringen Illerup A er det største dokumenterte enkeltdepotet med våpen fra romertid i Skandinavia. Materialet, som er datert til C1b, utgjør én av fire nedleggelser fra myren i Illerup Ådal sørvest for Århus på Jylland, og det inneholder et bredt spekter av våpen og annen militær utrustning. Sammenlignet med den skandinaviske våpen¬gravsformen fra samme periode, rommer krigsbytteofringen langt flere og mer varierte gjenstandstyper. Dermed utgjør den et viktig bidrag til forskningen på militær organisasjon i eldre jernalder. Den etablerte forklaringsmodellen for Illerup A-funnet, som er fremsatt av Jørgen Ilkjær, reiser imidlertid en rekke spørsmål om den grunnleggende tolkningsrammen. Det er min oppfatning at en kritisk diskusjon av premissene for denne rammen problematiserer den etablerte forklaringsmodellen samtidig som den skaper grunnlag for å anlegge et annet perspektiv på datamaterialet og dermed åpner for en ny forståelseshorisont. Etter de siste store undersøkelsene i Illerup Ådal har offerfunnet spilt en sentral rolle for konstruksjonen av Danmark som politisk og militær stormakt i romertid. I følge Ilkjær skal en hær på omkring 1000 krigere fra den vestlige del av den skandinaviske halvøy ha blitt slått i forsøket på å erobre det danske området og utstyret deres skal ha blitt deponert i Illerup Ådal. Danmark skal ha blitt forsvart av en alli¬anse mellom Jylland, Fyn og Sjælland. Fortellingen om Illerup A er dermed en fortelling om et Danmark og et Norge allerede i romertid. Analysen av Ilkjærs tilnærming til gravmateriale og skriftlige kilder har gjennomgående vist at hans implisitte teoribruk i stor grad samsvarer med et kulturhistorisk forskningsparadigme. En slik mangel på teoretisk stringens gjør det nødvendig å diskutere tolkningsgrunnlaget. Den etablerte tolkningen kan forstås som et lukket system, fordi den hviler på et sett implisitte premisser. Disse premissene vedrører forståelsen av de skriftlige kildene, gravmaterialet og militære systemer i RT, samt forholdene mellom disse punktene. Hvis ikke disse premissene gjøres eksplisitte og dermed tilgjengelige for revurdering, vil ikke nye tolkninger kunne endre vesentlig på de slutningene som allerede er trukket. Dette ville være et lite fruktbart utgangspunkt for den fremtidige forstå¬elsen av det arkeologiske datamaterialet fra Illerup Ådal. Gjennom dette prosjektet har jeg dekonstruert den foreliggende tolkningen. Jeg har undersøkt hva den bygger på og hvilke forutsetning¬ som må være til stede i materialet fra Illerup Ådal, det norske våpengravs¬materialet samt de skriftlige kildene for at tolkningen skal kunne verifiseres . Ut i fra dette har jeg disku¬tert en alternativ forståelse av krigsbytteofringene ut fra andre militære og politiske implikasjoner.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleKrigsbytteofringen Illerup A : En alternativ tolkningsrammeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-11-18en_US
dc.creator.authorFuglevik, Lars Mortenen_US
dc.subject.nsiVDP::090en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Fuglevik, Lars Morten&rft.title=Krigsbytteofringen Illerup A&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-36568
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo38243en_US
dc.contributor.supervisorLotte Hedeageren_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata