Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:06:46Z
dc.date.available2013-03-12T11:06:46Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-05-18en_US
dc.identifier.citationHansen, Odd Einar. Stridsøkskulturenes etablering i Østfold. Masteroppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/23107
dc.description.abstractEtableres stridsøkskulturene som følge av en indre utvikling eller en migrasjon? Utgangspunktet mitt i denne oppgaven er å studere et materiale fra MNA og MNB i Østfold og forsøke å komme med et bidrag til debatten. Resultatene fra materialanalysen sammenlignes med distribusjonsmessige forhold fra samme tidsavsnitt i Jylland, Skåne og Hardanger. Til slutt diskuteres resultatene fra materialgjennomgangen i lys av migrasjonsteori, med særlig vekt på et studium av David W. Anthony (1990). Materialdistribusjonen av flintøkser og stridsøkser fra MNA og MNB viser klare forskjeller i spredningsmønsteret. Materialet fra MNA har en sterk tendens til å konsentrere seg i områder langs datidens kystlinje.. Når det gjelder materialet som kan dateres til tidlig MNB så er kontrasten stor. Stridsøkser fra tidlig MNB og stridsøkskulturene finnes i all hovedsak i innlandet. Ikke før i siste del av MNB finnes stridsøkskulturenes gjenstander i særlig grad langs kysten. Det finnes således ingen kontinuitet å spore fra MNA til MNB i artefaktdistribusjonen. Funndistribusjonen fra MNB og stridsøkskulturene antyder også at jordbruk og husdyrhold har en økt betydning i forhold til MNA. Funndistribusjonen av gjenstander fra MNA og MNB i Østfold gjenspeiler forhold på Jylland og i Skåne. I alle disse 3 områdene er kysttilknytningen sterk i MNA, mens distribusjonen av artefakter fra tidlig MNB i hovedsak konsentreres til i innlandet. Unntaket er Hardanger, der det ser ut til at stridsøkskulturenes materielle kultur får et lokalt uttrykk. Alt i alt er det altså lite som tyder på at stridsøkskulturene har et lokalt opphav i Østfold. Med utgangspunkt i at migrasjoner oppviser enkelte mønstre som kan spores i det arkeologiske materialet, viser materialet fra MNB i Østfold tegn til at stridsøkskulturene har migrert til dette området i tidlig MNB. Det sterke kontinuitetsbruddet i materialets kvalitative og kvantitative aspekter, samt at materialet oppviser mønstre man kunne forvente å finne dersom det hadde foregått en migrasjon av stridsøksgrupper til Østfold, peker mot at stridsøkskulturene etableres her som en følge av en migrasjon.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleStridsøkskulturenes etablering i Østfold : en migrasjonshypoteseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-02-10en_US
dc.creator.authorHansen, Odd Einaren_US
dc.subject.nsiVDP::090en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hansen, Odd Einar&rft.title=Stridsøkskulturenes etablering i Østfold&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11722en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo27381en_US
dc.contributor.supervisorChristopher Prescotten_US
dc.identifier.bibsys051455250en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata