Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:06:13Z
dc.date.available2013-03-12T11:06:13Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012-06-05en_US
dc.identifier.citationBaar-Dahl, Martin. Kokegroper. Masteroppgave, University of Oslo, 2012en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/23086
dc.description.abstractDenne avhandlingen er en analyse av kokegroper og kokegroplokaliteter i Vestfold. Den er en kvantitativ, statistisk tilnærming til et utvalg av de lokasjonene som er registrert i fylket. Analysens materiale består av 294 kokegroper og 18 lokaliteter, i tillegg er resultatene vedrørende kokegroper fra E-18 prosjektet i Vestfold brukt som et gjennomgående sammenligningsgrunnlag. Ulike parametre i forbindelse med enkeltkokegroper og lokaliteter er registrert i en database, slik at ulike spørsmål kan stilles materialet for å undersøke om det finnes mønstre som kan benyttes i videre tolkninger. I første del av analysen undersøkes parametre i forbindelse med kokegropene som enkeltstrukturer, på tvers av lokasjon, der bl.a forhold som kokegropenes form, størrelse, datering, samlokasjon med andre kulturminner og hvilke treslag som er benyttet som ved er aktuelle tema. I andre del undersøkes så forhold i forbindelse med selve kokegroplokasjonene, som antall kokegroper, bruksperiode og hvorvidt lokasjonen har hatt utsikt osv. Til slutt tas ulike aktuelle tema omkring kokegropfenomenet opp til en mer generell diskusjon, der deler av analysens resultater bli forsøkt trukket inn i diskusjonen og i en større kontekst. Flere interessante tendenser blir antydet i analysen og hovedbildet ser ut til å stemme godt overens med de sammenlignbare resultatene fra E-18 prosjektet, noe som styrker representativiteten og gyldigheten av de aktuelle resultatene.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleKokegroper : En analyse av kokegroper og kokegroplokasjoner i Vestfold fylkeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2013-02-28en_US
dc.creator.authorBaar-Dahl, Martinen_US
dc.subject.nsiVDP::090en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Baar-Dahl, Martin&rft.title=Kokegroper&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2012&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-32265en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo165957en_US
dc.contributor.supervisorAlmut Schülkeen_US
dc.identifier.bibsys130737054en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/23086/2/KokegroperxxMartinxBaar-DahlxxMasterx2012.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata