Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:06:55Z
dc.date.available2013-03-12T11:06:55Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-04-24en_US
dc.identifier.citationMoen, Marianne. The gendered landscape. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/23050
dc.description.abstractDen grunnleggende ideen bak denne oppgaven er å undersøke forholdet mellom landskap, grav og kjønn i vikingtidens graver. Målet var å undersøke om denne tilnærmingen kunne bidra til en dypere forståelse av vikingtidens kjønnsrelasjoner. Oppgaven fokuserte på Vestfold fylke, nærmere beskrevet på to berømte arkeologiske lokaliteter: Oseberg graven, og gravene på Kaupang. Det ble lagt vekt på aspekter som inkluderer gravers posisjon i landskapet, relative forhold til andre lignende monumenter, og andre markører i landskapet. Videre ble gravenes innhold diskutert, og også forskjeller i kjønnede graver. Oppgaven inneholder også diskusjoner omkring hva som er kjent om vikingtidens kjønnsmønster, og hvordan dette kan knyttes til empirien som er framlagt i denne oppgaven. Min konklusjon, basert på det materialet jeg har arbeidet med, er at temaet kjønn og landskap er et fruktbart område for videre undersøkelser som ønsker å oppnå en dypere forståelse av vikingenes kjønnsrelasjoner og ideologier. Ut i fra det materialet jeg har jobbet med, har jeg ikke kunnet trekke tydelige forskjeller mellom manns og kvinne graver, noe som kan indikere ett mindre kjønnssegregert samfunn enn det som ofte er hentydet.nor
dc.description.abstractThe basic premise behind this dissertation is an interest in examining the relationship between gender, death and landscape in the Norwegian Viking Age. The overall goal was to determine if this approach held potential to contribute towards a deeper understanding of the gender relations of the Viking Age. The dissertation has focused on the county of Vestfold, on two famous archaeological sites: The Oseberg burial and the graves at Kaupang. Among the aspects which were given attention were the position of graves in the landscape, relative to similar monuments, and also to other markers in the landscape. Further, the contents of the graves was in some cases discussed, as well as differences between gendered graves. Based on the material I have examined, my conclusion is that the issue of gender and landscape is an area with great potential for further study, for anyone wishing to reach a deeper understanding of the gender relations and ideologies of the Viking Age. From the material I have worked with, I have not been able to find great differences between male and female graves, something which may perhaps indicate that Viking Age social structures were less based on gender segregation than what has often been suggested.eng
dc.language.isoengen_US
dc.titleThe gendered landscape : a discussion on gender, status and power expressed in the Viking Age mortuary landscapeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-10-31en_US
dc.creator.authorMoen, Marianneen_US
dc.subject.nsiVDP::090en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Moen, Marianne&rft.title=The gendered landscape&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24929en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo101375en_US
dc.contributor.supervisorSiv Kristoffersenen_US
dc.identifier.bibsys102209731en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/23050/2/ThexGenderedxLandscape.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata